[02-12-59] กิจกรรม Death Jail (เดธเจล)
รายละเอียด : กิจกรรมนี้มีทั้งหมด5ด่าน แต่ละด่านจะมีบอสท่านจะจ้องหลบลูกไฟให้พ้น
มีโอกาสดรอปผลึกและตัวยาและบัตรแลกอาวุธเครื่องประดับ
สามารถเข้าได้ตลอดเวลาโดยจะต้องมีบัตรเข้า
  อ่านต่อ  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[02-12-59] กิจกรรม พระราชวังเก่า
รายละเอียด : ของรางวัลเป็น"ตัวยา" เมื่อทำตามภารกิจส่งมอบของสำเร็จ
กิจกรรมมีทุกวันเวลา 17.00 น. – 17.30 น.   อ่านต่อ  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[01-11-59] กิจกรรม Survival (เซอร์ไววัล)
รายละเอียด : เป็นแหล่งหาผลึกต่างๆ และด่านสุดท้ายจะเจอกับบอส ผู้พิทักษ์ที่ทางออก
สามารถตีลงได้ง่าย มีโอกาสดรอป อาวุธ Faint วิญญาณถึง 30 %
กิจกรรมมีทุกวัน เวลา 18.00 น. – 18.50 น.
  อ่านต่อ  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[2-12-59] กิจกรรมCDM หรือClub Death Match
รายละเอียด : การต่อสู้ระหว่างกิล กิลละ8คน เมื่อจบกิจกรรม กิลไหนฆ่าได้มากสุด จะได้รับรางวัล
กิจกรรมมีเวลา 19.00 น. – 20.00 น. จัน.พุธ.เสาร์ ทางเข้าอยู่ที่ตลาด1 พิกัด 40 / 16
  อ่านต่อ