แรนเซอเคล มั่นคง คนเยอะ อัทเดตตลอด สมดุล สมจริงมากที่สุด
New.item 08.เครื่องประดับ -> แหวนแห่งไฟ (7 วัน)
08.เครื่องประดับ -> แหวนผู้สันโดษไร้มลทิน (1 วัน)
08.เครื่องประดับ -> แหวนสุขาวดีไร้มิลทิน (1 วัน)
08.เครื่องประดับ -> แหวนขุนนางไร้มลทิน (1 วัน)

วิธีเล่นกิจกรรม CDM หรือClub Death Match
::: กิจกรรมมีเวลา17.00-18.00น. จัน.พุธ.เสาร์ ทางเข้าอยู่ที่ตลาด1
::: ของรางวัลใส่ช่องเข็ดขัด ได้จากกิจกรรมCDMเท่านั้น
::: ผู้เล่นจะต้องมีกิล และหัวกิลอนุญาติให้เข้าร่วมกิจกรรม CDMได้
::: เข้าได้มากสุด7คน ต่อ1กิล

ในกิจกรรม CDM จะมีระบบโชว์สกอร์ของแต่ละทีมที่เข้าไปเล่น โดยจะมีรางวัลให้อันดับ 1 – 10
อันดับ 1 ได้รับ “CDM Belt (1st)”
อันดับ 2 ได้รับ “CDM Belt (2nd)”
อันดับ 3 ได้รับ “CDM belt (3rd)”
อันดับ 4 ถึง อันดับ 10 ได้รับ “CDM Belt (4th)” เหมือนๆกัน

* หมายเหตุ : รางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า